O NÁS

Academia Bohemica

Academia Bohemica, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Zahájila svou činnost v dubnu 2006.

AB je soukromá filosofická škola. Její zaměření lze charakterizovat nezávislostí na dnes převládajících způsobech filosofování. Filosofické myšlení se tu tedy neuzavírá ve faktech a fenoménech, ani se nevyčerpává v interpretacích věhlasných autorit. Soudobé hodnotící postoje, metodické preference a oblíbené pozice jsou přitom podrobeny kritickému přezkoumávání. Taková kritika se stává součástí případných řešení. Kritériem přijatelnosti je tu jen kvalitní odůvodnění. Logické nasazení a důkladné metodické pochybování definují styl filosofování, které se v AB pěstuje.

Jaké jsou cíle školy?

Jedním z hlavních motivů činnosti AB je snaha o vyplnění prázdného prostoru, který vznikl vlivem jednostrannosti univerzitně fixovaných trendů soudobé filosofie. Jsme totiž přesvědčeni, že současné filosofické myšlení je v hluboké krizi, která není jen přechodná. Je totiž logickým vyústěním vývoje novověké filosofie. Symptomem této krize je ztráta hlavních témat filosofie, jejichž případné řešení je mimo jiné i nezastupitelným prostředkem racionální životní orientace. Důvod této ztráty spatřujeme v katastrofální teorii poznání novověku. Hlavní otázky filosofie jsou totiž neempirické, metafyzické, zatímco vyznění novověké gnoseologie je radikálně protimetafyzické.

Hlavním cílem působení AB je tedy rehabilitace autentického filosofického myšlení, které je v podstatě metafyzické; metafyzické jsou paradoxně i jeho negace. Proto jde o prolomení bariéry předsudků, které vzešly z protismyslné negace metafyzického myšlení. Jde o znovuzpřístupnění problémů, bez jejichž tematizace selhává filosofie nejen sama v sobě, ale i ve své hlavní životní funkci: v explikaci lidského života; pak nastupují ideologie.

Pedagogický cíl AB lze formulovat stručně: vytvořit studentům intelektuální prostředí pro kritickou práci s filosofickými problémy. V tom je obsaženo i zprostředkování té kvality, která spočívá v myšlenkové samostatnosti. Absolventi pak nemusejí podléhat všelijakým, ve vzdělanostním provozu zautomatizovaným vlivům, jak je to dnes běžné.