LEKTOŘI

Jiří Fuchs

Dlouhodobě se věnuje systematickému zpracování filosofie, vycházejícího z klasického realismu, rozvíjené v konfrontaci s novověkým myšlením. Vychází přitom z důkladného prověření základů poznání. Šéfredaktor Distance - revue pro kritické myšlení.

Mgr. Roman Cardal, Ph.D.

Po absolvování studií germanistiky na FF UK v Praze (1989) a filosofie na Lateránské univerzitě v Římě (1993) a SFD v Bologni (1998) se věnuje oborům ontologie a teodicea. V roce 2001 obhájil disertační práci s názvem: La dottrina metafísica della sostanza in Aristotele e la sua ricezione in alcuni tomisti moderni.

Mgr. Michal Jamný, Ph.D.

Absolvent magisterského studia na FF OU v Ostravě (2003) a doktorského studia filosofie na FF UP v Olomouci, kde v roce 2007 obhájil disertaci s názvem: Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii. Je tutorem modulu 10 Dějiny filosofie (část Novověká filosofie).