SOUKROMÁ FILOSOFICKÁ ŠKOLA

Academia Bohemica

Academia Bohemica je soukromá filosofická škola. Její zaměření lze charakterizovat nezávislostí na dnes převládajících způsobech filosofování. Filosofické myšlení se tu tedy neuzavírá ve faktech a fenoménech, ani se nevyčerpává v interpretacích věhlasných autorit. Soudobé hodnotící postoje, metodické preference a oblíbené pozice jsou přitom podrobeny kritickému přezkoumávání. Taková kritika se stává součástí případných řešení. Kritériem přijatelnosti je tu jen kvalitní odůvodnění. Logické nasazení a důkladné metodické pochybování definují styl filosofování, které se v Academia Bohemica pěstuje.

E-learning

Nabízíme ucelené filosofické studium formou e-learningu. Začít je možné kdykoli a také tempo či aktivita jsou jen na možnostech a vůli studenta. Stěžejním studijním materiálem jsou přednášky zpracované do formátu PDF, součástí většiny klíčových filosofických kurzů jsou navíc amaterské zvukové záznamy přednášek pokrývajících velkou část řešené problematiky ve formátu MP3. Samozřejmostí je prostor pro diskuze a konzultace. Po úspěšném absolvování všech hlavních filosofických disciplín - Noetiky, Ontologie, Filosofie Boha, Antropologie a Etiky, udělujeme vlastní certifikát.
Edice systematické filosofie

Teorie poznání - Noetika

Ontologie

Antropologie

Etika

Politická filosofie

Učebnice

Úvod do filosofie formou dialogu

Představení základních filosofických témat

Učebnice filosofování - učební texty

Učebnice filosofování - metodický texty

Přednášková činnost a soukromé lekce